Email   : duhocquoctebluedn@gmail.com 

Hotline: 0373580058

0373580058

Date: 25-02-2020

Thông tin kí túc xá

Các kí túc xá của các trường đại học tại khu vực Seoul thủ đô của Hàn Quốc không thể giải quyết hết vấn đề chỗ ở cho du học sinh nên hiện tại có rất nhiều d....
Xem thêm

Date: 25-02-2020

Kí túc xá Hàn Quốc

Các trường đại học Hàn Quốc đều có kí túc xá nhưng số lượng phòng tối đa, không cung cấp hết chỗ ở cho các học sinh, nên đây cũng là vấn đề của các du học si...
Xem thêm

Date: 25-02-2020

Các loại hình chỗ ở dành cho du học sinh Hàn Quốc

Ngoài ký túc xá trường thì còn một vài loại hình nhà ở dành cho du học sinh
Xem thêm

Date: 25-02-2020

KÝ TÚC XÁ CÁC TRƯỜNG ĐẠI HỌC TẠI HÀN QUỐC

Hầu hết các trường Đại học tại Hàn quốc đều có ký túc xá. Những trường Đại học tại Hàn quốc có những ký túc xá rất đẹp, đầy đủ tiện nghi, tiện lợi và tiện íc...
Xem thêm

Date: 25-02-2020

ĐIỂM QUA CÁC LOẠI HÌNH NHÀ Ở KHI DU HỌC HÀN QUỐC

Sau khi quyết định du học tại Hàn Quốc, việc tiếp theo bạn cần làm là lựa chọn trường học và chỗ ở. Nếu trường bạn lựa chọn đã có sẵn ký túc xá (KTX) thì nên...
Xem thêm

CALL

FANPAGE